π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet diam eos dolore.

: Jazykové | : Peťa | : 13. 04. 2017 02:05
Peťa: Napřed mi zakáže Ronald Roland, i s permutací…
Peťa: … a teď ještě i Ariela Leia…
Peťa: Co mi zakážeš příště? Sofia Klaudie?
Ivet: Jo, a Sofie Klaudia taky!