π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet feugiat est et.

: Právnické | : Ivet | : 01. 04. 2014 18:53
Ivet: Dneska jsem poprvé argumentovala…
Peťa: <přerušuje> Kluzkým svahem?
Ivet: Ne, k tomu bych se nikdy nesnížila!
Peťa: To může sklouznout úplně samo.
<poprvé argumentovala právním předpisem jiného státu>