π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet dolores vel laoreet.

: Jazykové | : Peťa | : 07. 12. 2010 13:23
<po písemce z angličtiny>
Peťa: A kde jsi měla to "no means"?
Ivet: Už nevím přesně...
Peťa: Bylo to to s tím doktorem?
Ivet: Doktorem???
Peťa: Tak to mám asi blbě.. Nevadí...
Ivet: Bylo to něco jako: "By no means the bill will become a law..."
Peťa: Jo, tohle! Dyť to je jedno, jestli se Bill stane doktorem nebo právníkem...
<Disclaimer: This note is not to be used to decrease points from english tests>