π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet feugait ipsum sit.

: Matematické | : Peťa | : 25. 09. 2017 13:11
Koleg[a|ině] : Ta přednáška měla v originálu 4 hodiny…
Peťa: Takže's ji rozdělil na dvě 3hodinový?
Koleg[a|ině] : Jo.