π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet nonumy sed sea.

: Všemožné | : Peťa | : 25. 08. 2010 18:55
Ivet: Tak na společnou práci.
Peťa: A to jako teď nejsme schopní pracovat spolu?
Ivet: Jsme...
Peťa: ?
Ivet: ...ale já to špatně nesu O:-)