π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet dolor molestie diam.

: Informatické | : Peťa | : 05. 07. 2023 08:23
Peťa: No, ale jak dokážeš, že skřítci neexistují?
Markétka Lili: To je jednoduchý. Máma to říkala.
Peťa: No a?
Markétka Lili: A máma má vždycky pravdu!