π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet et lorem consequat.

: Dětské | : Ivet | : 19. 09. 2023 08:39
<Nad knihou o mořských potvorách>
Lucia Leia: A dal by se ten žralok použít jako kladivo a zatlouct s ním hřebík?
Markétka Lili: Luci, to by asi šlo, akorát by Tě to kladivo předtím asi sežralo.