π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet ea dolore est.

: Jazykové | : ivet | : 25. 11. 2023 08:54
Markétka Lili: Pustíme si Alferův vikýř, nebo jak se to jmenuje.
Ivet: Myslíš Diogenův sud?
Markétka Lili: Jo, tohle!