π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet zzril gubergren laoreet.

: Matematické | : ivet | : 21. 07. 2023 20:04
<Slovní fotbal>
Ivet: Ovál?
Lucia Leia: Ne, ovoid!
Ivet: Ty víš, co je ovoid?
Lucia Leia: Jasně, nás Vendy učila geometrii, když jsme měli odpočívat.