π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet vel nobis ipsum.

: Jazykové | : Peťa | : 23. 07. 2023 08:09
Markétka Lili: Luci, měla by sis už zapamatovat, že po K se vždycky píše tvrdé Y.
<důrazný přízvuk na poslední slabice>
Markétka Lili: HoubičKY
Markétka Lili: KamínKY
<dramatická pauza>
Markétka Lili: MarKY